Početna » Grad Prokuplje pomaže obnovu objekata oštećenih u poplavi

Grad Prokuplje pomaže obnovu objekata oštećenih u poplavi

0
Stiže pomoć Grada Prokuplja za obnovu objekata koji su oštećeni u poplavi u junu. Odluku je donelo Gradsko veće na poslednjoj održanoj sednici.  Prema najavama, program pomoći se odnosi na oštećene stambene objekte u svojini građana od prve do pete kategorije u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda.

Procenjeno je da je oštećeno 127 porodičnih stambenih objekata u svojini građana, koji su razvrstani u pet kategorija u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda.

“Mere koje predviđa sanacija se ogledaju u davanju bespovratnih novčanih sredstava u cilju obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata, i to za prvu kategoriju oštećenja 30.000 dinara, drugu kategoriju oštećenja 40.000, za treću 50.000, za četvrtu 60.000 i za petu kategoriju oštećenja 70.000 dinara”, saopštilo je Gradsko veće.

Najavljuju da će biti razmotreni i svi zahtevi koji su primljeni od građana u kojima se traži državna pomoć za obnovu oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u maju i junu 2023. godine, pri čemu se isključuje mogućnost dodele sredstava za naknadu štete za vlasnike objekata kojima su odobrena sredstva po Državnom programu.

Postupak za pružanje pomoći pokreće se prijavom štete u skladu sa Zakonom o obnovi nakon elementarne i druge nepogode i smatraće se da su sve prijave podnete za državnu pomoć, podnete i za razmatranje po ovom programu.

Postupak kojim se utvrđuje pravo na pomoć vodi se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ukoliko zakonom nije drugačije određeno.

Kako kažu u lokalnoj samoupravi po prijavi štete, izvršenom utvrđivanju i proceni štete, organ jedinice lokalne samouprave nastavlja postupak za utvrđivanje prava na naknadu štete, pozivom stranci da se izjasni o verifikovanom zapisniku o proceni štete i drugim relevantnim okolnostima od značaja za utvrđivanje prava na naknadu štete.

“Ukoliko se stranka koja je uredno pozvana ne odazove pozivu, a ne opravda svoj izostanak, smatraće se da je saglasna sa zapisnikom. Prvostepeno rešenje o pravu na pomoć, po sprovedenom postupku, primenom kriterijuma i merila iz ovog programa pomoći i obnove, donosi Gradska uprava grada Prokuplja i dostavlja ga podnosiocu zahteva”, objašnjavaju.

Prilikom odlučivanja o pravu na pomoć građanima, nadležni organ će uzeti u obzir uslove propisane Zakonom i to da je nastala šteta neposredna posledica elementarne i druge nepogode, da je šteta prijavljena u skladu sa zakonom, da je štetu pretrpelo lice iz člana 1. Zakona, da je oštećena ili uništena stvar koja služi i neophodna je za zadovoljenje osnovnih životnih potreba te je kao takva bila u svakodnevnoj ili redovnoj upotrebi i da je stvar čuvana sa pažnjom i na propisan način kao i da su preduzete sve mere radi smanjenja rizika od elementarne i druge nepogode.

Gradska uprava grada Prokuplja će, po prijemu konačnih rešenja o pomoći, vršiti isplatu primaocu pomoći na njegov tekući račun naveden u prvostepenom rešenju Gradske uprave grada Prokuplja.

Sredstva za sprovođenje ovog Programa u iznosu od 2.500.000 dinara obezbeđena su u budžetu Grada Prokuplja.

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na teritoriji Grada Prokuplja kao jedinici lokalne samouprave obuhvaćenoj Odlukom o proglašenju elementarne nepogode koju je Vlada Republike Srbije donela na sednici održanoj 19. juna 2023. godine.

Ostavite komentar

Glas juga je regionalni informativni portal koji se bavi svim aktuelnim vestima, ljudima i događajima, ali pre svega poštujući novinarski kodeks i principe koji neguju tačno, nepristrasno i objektivno novinarstvo.

Izbor urednika

Najnovije

Internet portal Glas Juga je javno internet glasilo registrovano u registru pod brojem IN001337.
Naš “glas” je i vaš glas.

Naš „glas“ je i vaš glas