U prisustvu ministarke zdravlje Danice Grujičić, direktora kliničkih cenatara Beograda, Kragujevca i Niša, kao i direktora beogradskih bolnica predstavljena prva digitalna Platforma za jedinstvenu listu zakazivanja za magnetnu rezonancu, kao i dosadašnji rezultati revizije liste čekanja za ovaj pregled.

Platforma će prvi put objediniti sve liste zakazivanja za magnetnu rezonancu, što će omogućiti upućivanje pacijenata u najbližu bolnicu u kojoj mogu da obave pregled, na osnovu uvida u slobodne termine koji će na ovaj način biti omogućen.

Istovremeno je obavljena revizija dosadašnjih lista čekanja čime su prvi put odvojene liste zakazivanja za prvi pregled pacijenata za urgenta stanja i pacijenata koji čekaju kontrolni pregled. Na taj način lista čekanja je prepolovljena jer je čak 1507 pacijenta bilo upisano na više lista (20%), dok je oko 30% pacijenata bilo upisano za kontrolne preglede, čime su se oslobodila mesta za hitne slučajeve.

Velika prednost ove Platforme je mogućnost uvida u broj pregleda magnetnom rezonancom svake zdravstvene ustanove, čime će se kontrolisati zakazivanje ovih pregleda. Sa direktorima zdravstvenih ustanova je dogovoreno da optimalan broj pregleda bude 24 dnevno. Za liste zakazivanja biće direktno odgovorni direktori ustanova i načelnici radioloških službi.

Implemetnacija softera Platforme biće primenjena u toku sledeće godine na svim magnetnim rezonancama (ukupno 22) koje će za zdravstvene ustanove obezbediti Republika Srbija.

Primena Platforme počeće od Kličničkog centra Srbije i bolnica u Beogradu, početkom sledeće godine u Kliničkim centrima Niš i Kragujevac, dok je od maja palnirana primena u KC Vojvodine.

Ovaj softver moći da se iskoristi i za ostale liste zakazivanja pregleda pacijenata, a prvi sledeći pregled koji na koji će biti primenjen je kompjuterizovana tomografija (CT skener).